Klasser

En klass för de som åker hela loppet och en annan klass för de som är med på färre etapper. 

Lagcykling

Det är bara en klass och det är att man åker i ett lag. Laget består av 5-10 deltagare. Man startar tillsammans och försöker hålla ihop hela dagen, men om någon vill hålla ett annat tempo är det tillåtet. Lagets redovisade tid tas på den tredje åkaren i laget.
För att laget ska vara godkänt på etappen måste 3 åkare fullfölja etappen.

Etappdeltagare

Det är möjligt att anmäla ett lag till enstaka etapper. Man deltar på samma sätt med 5-10 åkare i laget. Man är med i starten på morgonen och får mat på det två stoppen. Laget måste också ha en servicebil.

Åktid

Vi kommer att ha en maxtid varje dag som innebär att man måste kunna cykla 27 km/t i genomsnitt.

Startlista

En ny startlista görs efter varje etapp utifrån tidigare resultat. Målsättningen är att alla deltagare ska komma i mål ungefär samtidigt. 

Anmälan

Anmälan till hela loppet görs på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
För information om boende, se boendesidan.

Startavgifter

Sverigeloppet - hela  Senast 31/12 2023 Senast 31/3 2024
Per deltagare i laget 4 500 kr 4 950 kr
Serviceperson (1 bil med 2 personer är obligatoriskt för varje lag) 
2 500 kr 2 950 kr
Ingår för samtliga: 7 lunchpaket, 7 middagar    
Sverigeloppet - etappstart    
Per deltagare i laget 550 kr 700 kr
Serviceperson (1 bil med 2 personer är obligatoriskt för varje lag) 200 kr 250 kr

Om man inte kan delta och vill återta sin anmälan så återbetalas startavgiften delvis enligt

Senast 31/12 - 100%
Senast 31/3 - 80%
Senast 31/5 - 50 %
Senare - 0 %

Minsta antal deltagare

Vi behöver ha minst 60 deltagande åkare som än anmälda 1 mars för att loppet ska genomföras. Inga startavgifter kommer faktureras förrän vi uppnått 60 deltagare.

Deltagartak

Vi har ett deltagartak på endast 150 cyklister. När loppet blir fullt kommer vi upprätta en reservlista på max 100 namn.

Åldersgräns

Undre åldersgräns är att man måste fylla 19 år under 2024 för att få delta. 

Försäkring

Vi rekommenderar att samtliga deltagare ser över sin personliga försäkring. På www.startklar.nu finns en speciellt framtagen beställnings- och olycksfallsförsäkring.

Deltagande sker alltid på egen risk.

Servicebil

Varje lag ska ha en egen servicebil. Följebilen ska vara bemannad med minst två personer, en som kör och en som kan läsa karta, kommunicera med deltagare och tävlingsledning.

Ackreditering

Samtliga deltagare och anmäld servicepersonal får en ackreditering som bla ger tillträde till middag varje kväll.

GPS 

Varje lag ska ha minst 2 GPS med kartdisplay för att sköta navigeringen. Laget ansvarar själva för att den finns med och laddas vid behov.

Varje deltagare får en GPS utan display men som rapporterar upp positionen under tävlingen så att man kan följa alla deltagare på internet. GPS-enheten används också för tidtagningen.

Etappstart

Etapperna startas vid hotellet med en ceremoniell start. Laget åker i lugn takt ut till tidsstarten där tiden börjar räknas. 

Etappmål

Tidsmålet ligger i utkanten av staden där etappen avslutas. Tiden tas och laget uppmanas att vänta in alla deltagarna innan man i lugn och ro cyklar in till torget där det är en ceremoniell målgång.

Matstopp

Ungefär mitt på etappen är det ett obligatoriskt lunchstopp på 20 minuter. Det är sedan också ett obligatoriskt stopp på 10 minuter på eftermiddagen.

Vid lunchstoppet finns första hjälpen, servicebilen och representant från tävlingsledningen. 

Informationsmöte 

Vid invigningen i Haparanda hålls ett informationsmöte där alla uppmanas att vara med.

Övrig etappinformation förmedlas skriftligen på hotellet varje kväll, det är bla. 

 

  • Viktigt att tänka på inför nästa etapp
  • Starttider
  • Speciella instruktioner till bilarna

Tidtagning

Tid tas mellan tidsstart och tidsmål.
Tid tas i hela minuter.
Ingen tid tas på transportsträckorna ut från etappstart till tidsstart eller från tidsmål till etappmålet.

Resultat

Efter varje etapp kommer en lista i bokstavsordning att publiceras där etapptid och totaltid redovisas. 

Priser

Vid målgång i Ystad får samtliga fullföljande deltagare en unikt utformad medalj.

Trafikregler

Normala trafikregler gäller alltid.
Cykeln ska enligt lag vara utrustad med ringklocka och broms.
Samtliga deltagare ska ha hjälm.