Klasser

Lagtävling

Det är bara en klass och det är att man åker i ett lag. Laget består av 5-10 deltagare. Man startar tillsammans och försöker hålla ihop hela dagen, men om någon vill hålla ett annat tempo är det tillåtet. Lagets redovisade tid tas på den tredje åkaren i laget.
För att laget ska vara godkänt på etappen måste 3 åkare fullfölja etappen.

Etappdeltagare

Det är möjligt att anmäla ett lag till enstaka etapper. Man deltar på samma sätt med 5-10 åkare i laget. Man är med i starten på morgonen och får mat på det två stoppen samt att man har en plats på middagen på kvällen. Laget måste också ha en servicebil.

Åktid

Vi kommer att ha en maxtid varje dag som innebär att man måste kunna cykla 27 km/t i genomsitt.

Starlista

En ny startlista görs efter varje etapp utifrån tidigare resultat. Målsättningen är att alla deltagare ska komma i mål ungefär samtidigt. 

Anmälan

Anmälan till tävlingen görs här på hemsidan, från 7 augusti 2019.
För information om boende, se boendesidan.

Startavgifter

Sverigeloppet - hela  Senast 31/12 2019 Senast 31/5 2020
Per deltagare i laget 4 500 kr 4 950 kr
Serviceperson (1 bil med 2 personer är obligatoriskt för varje lag) 
2 500 kr 2 950 kr
Ingår för samtliga: 7 lunchpaket, 8 middagar    
Sverigeloppet - etappstart    
Per deltagare i laget 800 kr 950 kr
Serviceperson (1 bil med 2 personer är obligatoriskt för varje lag) 450 kr 500 kr

Minsta antal deltagare

Vi behöver ha minst 80 deltagande åkare som än anmälda 1 mars för att loppet ska genomföras. Inga startaftifter kommer faktureras förrän vi uppnått 80 deltagare.

Deltagartak

Vi har ett deltagartak på endast 150 cyklister. När loppet blir fullt kommer vi upprätta en reservlista på max 100 namn.

Åldersgräns

Undre åldersgräns är att man måste fylla 19 år under 2020 för att få delta. 

Försäkring

Vi rekommenderar att samtliga deltagare ser över sin personliga försäkring. På www.startklar.nu finns en speciellt framtagen försäkring.

Deltagande sker alltid på egen risk.

Servicebil

Varje lag ska ha en egen servicebil. Följebilen ska vara bemannad med minst två personer, en som kör och en som kan läsa karta, kommunicera med deltagare och tävlingsledning.

Ackreditering

Samtliga deltagare och anmäld servicepersonal får en ackreditering som bla ger tillträde till middag varje kväll.

GPS 

Varje lag ska ha minst 2 GPS med kartdisplay för att sköta navigeringen. Laget ansvarar själva för att den finns med och laddas vid behov.

Varje deltagare får en GPS utan display men som rapporterar upp positionen under tävlingen så att man kan följa alla deltagare på internet. GPS-enheten används också för tidtagningen.

Etappstart

Etapperna startas vid hotellet med en cermoniell start. Laget åker i lugn takt ut till tidsstarten där tiden börjar räknas. 

Etappmål

Tidsmålet ligger i utkanten av staden där etappen avslutas. Tiden tas och laget uppmanas att vänta in alla deltagarna innan man i lugn och ro cyklar in till torget där det är en ceremoniell målgång.

Matstopp

Ungefär mitt på etappen är det ett obligatoriskt lunchstopp på 20 minuter. Det är sedan också ett obligatoriskt stopp på 10 minuter på eftermiddagen.

Vid lunchstoppet finns första hjälpen, servicebilen och representant från tävlingsledningen. 

Informationsmöte 

Vid invigningen i Haparanda hålls ett informationsmöte där alla uppmanas att vara med.

Övrig etappinformation förmedlas skriftligen på hotellet varje kväll, det är bla. 

  • Viktigt att tänka på inför nästa etapp
  • Starttider
  • Specialla instruktioner till bilarna

Tidtagning

Tid tas mellan tidsstart och tidsmål.
Tid tas i hela minuter.
Ingen tid tas på transportsträckorna ut från etappstart till tidsstart eller från tidsmål till etappmålet.

Resultat

Efter varje etapp kommer en lista i bokstavsordning att publiceras där etapptid och totaltid redovisas. 

Priser

Vid målgång i Ystad får samtliga fullföljande deltagare en unikt utformad medalj.

Trafikregler

Normala trafikregler gäller alltid.
Cykeln ska enligt lag vara utrustad med ringklocka och broms.
Samtliga deltagare ska ha hjälm.